Υποστήριξη εξαγωγών

Η EXPORTHELLAS προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να ξεκινήσουν, να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες.
Οι υπηρεσίες αυτές ακολουθούν σταδιακά βήματα για την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας στη διεθνή αγορά.
Το κάθε βήμα έπεται την ολοκλήρωση του προηγούμενου έτσι ώστε η επιχείρηση να έχει ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε κάθε ένα από αυτά, να τα αξιολογεί και να αποφασίζει εάν έχει νόημα να προχωρήσει στο επόμενο.
Τα βήματα κοστολογούνται ξεχωριστά και κατά περίπτωση και είναι τα εξής:

1. Μέγεθος αγοράς
Για το κάθε προϊόν το οποίο η επιχείρηση ενδιαφέρεται να εξάγει, γίνεται έρευνα αγοράς για το μέγεθος της:

  •  Υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο προϊόν, είναι ένα προϊόν που καταναλώνεται και πόσο, το γνωρίζει η αγορά στόχος σα προϊόν;  
  •  Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς ανά αγορά, χώρα και έτος και συγκεκριμένα τα τελευταία τρία χρόνια;

2. Αποτύπωση παρούσας αγοράς. Ανταγωνισμός – τιμές

  •  Για το κάθε προϊόν προς εξαγωγή, ποιος είναι ο ανταγωνισμός;   
  • Ποιες εταιρείες το πωλούν και σε ποιες τιμές;   
  • Ποια είναι τα σημεία πώλησης και μέσω ποιων καναλιών πώλησης διανέμεται;

3. Διερεύνηση dealers, χονδρεμπόρων
Αφού τα πρώτα 3 ερωτήματα έχουν απαντηθεί θετικά και η επιχείρηση αποφασίσει ότι είναι κερδοφόρο για αυτήν να εξάγει το συγκεκριμένο προϊόν, η EXPORTHELLAS αναλαμβάνει να αναζητήσει τους κατάλληλους διανομείς για το προϊόν αυτό που θα το αποθηκεύσουν και θα το προωθήσουν στα τελικά σημεία πώλησης, θέτοντας τους όρους συνεργασίας
Η επιχείρηση αξιολογεί, διαπραγματεύεται και συνάπτει τις πλέον συμφέρουσες συνεργασίες.

4. Χάραξη εμπορικής πολιτικής

Αφού το προϊόν έχει φτάσει στο τελικό στάδιο εξαγωγής και έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες διαδικασίες, η EXPORTHELLAS χαράσσει μαζί με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση την εμπορική της πολιτική για τη συγκεκριμένη αγορά στόχο, συνεκτιμώντας τις επικρατούσες συνθήκες και τάσεις.

Ακολουθώντας τα παραπάνω στάδια η επιχείρηση διασφαλίζει ότι θα κάνει τα κατάλληλα σταθερά βήματα και θα έχει μία πλήρη και ολοκληρωμένη διερεύνηση για καθένα από τα στάδια που θα την οδηγήσει στην ολοκληρωμένη και επιτυχημένη εξωστρέφειά της.