Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναλαμβάνουμε την υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα).

  • Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την βέλτιστη αξιοποίηση κάθε προγράμματος.
  •  Σύνταξη τεχνοοικονομική μελέτης για την υπαγωγή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.
  • Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών, ετοιμασία και υποβολή επενδυτικού φακέλου
  • Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια.
  •  Ολοκληρωμένη διαχείριση μέχρι την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.  
  •  Επιτόπια παρουσία στους ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.