Αντιπροσωπείες

Από το ξεκίνημα του 2017, η ImpexExert ασχολείται μόνο με την αντιπροσώπευση εταιρειών και η HellasExport με τους συνεργάτες της παρέχει όλες τις υπόλοιπες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Δείτε τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε στις κατηγορίες Industrial και Food Products