Ιστορικό

Οι εταιρείες Impexexpert με έδρα τη Βουλγαρία (με αρμοδιότητα στις διεθνείς συνεργασίες) και η ExportHellas με έδρα την Ελλάδα (με αρμοδιότητα στις Ελληνικές συνεργασίες), είναι συνέχεια της AirSun Net (ιδιοκτησίας Χαραλαμπέλη Γεώργιου), που ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2000 έχοντας ως αντικείμενο την έρευνα κι ανάπτυξη αγορών για παραγωγικές επιχειρήσεις στην αγορά της Ευρώπης καθώς και την αντιπροσώπευση αυτών. Η AirSun Net, αντιπροσώπευσε κι ανέπτυξε επιτυχώς για τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης τον οίκο YUETU (εργοστάσιο κλιματιστικών) για τον οποίο βραβεύτηκε από το εμπορικό επιμελητήριο Wenzhou – China το 2003, διότι στις αγορές ευθύνης της οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις 150.000 κλιματιστικές μονάδες (αξίας 75 εκ. ευρώ).

Επίσης αντιπροσώπευε τους παρακάτω οίκους:

  • Shinco (Κινέζικο εργοστάσιο TV, DVD, για τη ΝΑ Ευρώπη)
  • Rietti (Ιταλικό εργοστάσιο σωλήνας PPR, για την Ελλάδα)
  • Arca (Ιταλικό εργοστάσιο Λεβήτων αερίου, για την Ελλάδα)
  • B&M (Ιταλικό εργοστάσιο Εξαρτημάτων Κεντρικού Κλιματισμού, για την Ελλάδα)

Από το 2010 έως και το 2017, συνεργάστηκε σε αποκλειστική βάση με τη Cherbros (Ελληνικό εργοστάσιο ορειχάλκινων εξαρτημάτων) αναλαμβάνοντας την οργάνωση των εξαγωγών της, πετυχαίνοντας την ανάπτυξη της Cherbros σε 12 αγορές (Λίβανο, Ιορδανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Αγγλία) με συμμετοχή 30% των εξαγωγών στον συνολικό τζίρο της Cherbros to 2016.

Από το ξεκίνημα του 2017, διαχωρίστηκαν οι υπηρεσίες στις δύο εταιρείες για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.  Η ImpexExert, ασχολείται μόνο με την αντιπροσώπευση εταιρειών και η HellasExport με τους συνεργάτες της παρέχει όλες τις υπόλοιπες συμβουλευτικές υπηρεσίες.